راهنمای سامانه باشگاه مشتریان

در هر جایی از سامانه باشگاه مشتریان، به تناسب مورد راهنمایی‌های لازم ارائه شده است. با این حال برای روشن شدن روش کار بخش‌های مختلف این سامانه می توانید از صفحات زیرمجموعه این صفحه استفاده نمایید. برای رفتن به بخش‌های مختلف راهنما می‌توانید از منوی سمت راست صفحه(در موبایل و تبلت در بالای صفحه) استفاده نمایید. همچنین برای مرور صفحات راهنمای بعد و قبل می توانید از لینک‌های زیر صفحه استفاده نمایید.